friese rattenjager

werkwijze

Albert Hofstra

Hoe gaan we te werk?

– Melding en privacy.
– We komen kijken bij daglicht en inventariseren de situatie.
– Uitvoeren plan.
– Nazorg en preventie.

Melding en Privacy

Vaak word er aan de bel getrokken als er meerdere ratten worden gezien. De praktijk leert, dat er ’s nachts veel meer ratten rondlopen. Dus wees op tijd en neem contact op om verdere overlast te voorkomen. De regio waarin wordt bestreden  (draagverlof wapen met ontheffing) zijn de provincies Fryslân, Flevoland en Drenthe.

Binnen een aantal weken (1 á 2 sessies) kunt u van de overlast af zijn. Op één avond kan er afhankelijk van de overlast circa 10 tot 15 ratten afgeschoten worden.

Kennismaking en uitleg op locatie

Na het eerste contact gaan we (meestentijds bij veehouderijen) op pad om de situatie in kaart te brengen waar de ratten zitten. Met een warmtebeeldcamera in een avondsessie kunnen de ratten opgespoord worden zowel binnen in de stal maar ook buiten bij de opslag van mais, kuilbulten en mesthopen etc. Vaak is dan al duidelijk waar de ratten vandaan komen en hoe hun looproutes zijn.

 

Monitoring volgens IPM

Dat staat voor Integrated Pest Management hetgeen voor integraal aanpak van de overlast is.

Het omvat:

  • Inventarisatie
  • Bespreken stappenplan
  • Preventie en of bestrijden overlast
  • Evaluatie!

uitvoering 

albert hofstra

We adviseren de klant om eventuele losse spullen op te ruimen, schoon te werken en voer op te ruimen wat makkelijk bereikbaar is voor de rat. Er wordt ‘gejaagd’ van zonsondergang tot rond middernacht. Een jachtsessie duurt meestal circa 2 á 3 uren. De apparatuur bij de bestrijding van de ratten is een zeer geavanceerde warmtebeeldcamera van het merk Hikmicro en kunnen we in de avond en nacht de ratten daardoor haarscherp ‘spotten’. Belangrijk is dat er onderscheidt gemaakt kan worden tussen muizen, ratten, egels en jonge haasjes etc.

Na het spotten worden de ratten met een persluchtgeweer van het merk Fx model Impact MK2 caliber .22 met daarop een thermische kijker in stelling gebracht. Om zo stil mogelijk te werken en de ratten niet af te schrikken is de buks voorzien van een demper. De ratten worden dan zuiver en goed overwogen afgeschoten met een zogeheten ‘headshot’ of ‘hart-longshot’ waardoor de beestjes een clean kill krijgen. De afstanden waarop geschoten kan worden variëren van 6 tot maximaal 30 meter. Deze precisie methode schieten gebeurt op een zogeheten vierbeenstok, die de maximale stabiliteit ondersteuning biedt waardoor loepzuiver geschoten kan worden.

Na de afschot worden de dode ratten opgezocht, op de foto gezet en bij de klant achtergelaten. Bij een grote populatie zal er nog een 2e en mogelijk een 3e sessie uitgevoerd worden (met een tussenpose van een week) om de overlast tot een minimum te krijgen. Echter 100 procent wegschieten zal nooit lukken. Het afschieten van de ratten is niet het doel, het oplossen en voorkomen van rattenoverlast wel.

friese rattenjager

Nazorg en preventie

Na de bestrijding wordt met de klant besproken voor een eventuele vervolgafspraak om opnieuw overlast te voorkomen.

Uiteraard is het van groot belang om een goede relatie op te bouwen met de klant op lange termijn de situatie onder controle te houden. Dit alles op discrete wijze.

contact

contactgegevens

info@frieserattenjager.nl

06 33 76 35 01
Contactformulier

Fjildwei 7
8541 AB Akmarijp

×