friese rattenjager

bestrijding

Albert Hofstra

Bestaande ongediertebestrijders werken in uiterste gevallen nu vaak nog met behulp van gif en vallen.

In de praktijk blijkt deze passieve methode vaak niet effect te zijn voor het voldoende wegnemen van de populatie. Bovendien is gif (rodenticide) een uiterst wreed middel. Door middel van interne bloedingen sterft het diertje in circa 5 dagen om vervolgens niet wetende waar het dode dier met gif en al blijft en opgegeten wordt door (roof)vogels en huisdieren (de zogenaamde doorvergiftiging). Geen ecologische aanpak dus!

Onze manier van bestrijden is gericht op werken in de avond en nacht. De ratten komen na zonsondergang tevoorschijn om hun voedsel te zoeken. De jacht is op ecologische wijze en we gebruiken geen gif! Hooguit op moeilijke plaatsen wordt er gewerkt met klemmen en vallen.

 

Om de ratten op te zoeken gebruiken wij een warmtebeeldkijker. Met een persluchtgeweer voorzien van moderne nachtzichtapparatuur en een geluidsdemper worden de ratten met zeer grote nauwkeurigheid ‘humaan en diervriendelijk’ gedood. Deze precisie methode is verkregen op de schiettraining ‘Schietvaardigheid voor Rattenjagers’. Tot op circa 30 meter wordt er met gemak op een euromunt nauwkeurig geschoten. Deze werkwijze kan de overlast snel tot een minimum beperken. Ik ben als gekwalificeerd rattenjager vermeld op de website rattenjagers.

ratten soorten

albert hofstra

De bruine rat (Rattus norvegicus) is een zoogdier behorende tot de orde van de knaagdieren. De soort is ook wel bekend als Noorse rat, rioolrat, waterrat of stadsrat. Met waterrat wordt echter vaker de woelrat bedoeld. De tamme rat stamt af van de in het wild levende bruine rat. Bruine ratten hebben steevast dezelfde bruine schutkleur. Terwijl bij tamme ratten deze kleur kan geëvolueerd zijn tot verschillende variëteiten. De bruine rat is een van de succesvolste zoogdieren ter wereld en komt tegenwoordig over bijna de gehele wereld voor tot in de binnenlanden van Afrika.

Na alle waarschijnlijkheid kwam de rat al van oorsprong voor op de Noord Aziatische vlakten maar dat in het begin van de Middeleeuwen over de rest van de wereld verspreidde (Europa) met grotendeels onbedoelde help van de migrerende mens. Over land maar vooral over zee als verstekelingen aan boord op ieder schip!

Landen zoals Ierland kwam de bruine rat al voor in 1722. In Engeland 1730, Frankrijk 1735, Duitsland 1750, Noorwegen 1790 en in Spanje 1800. Het is één van de grootste muisachtigen en de dominantste soort in Europa en grote delen van Noord Amerika.

In Nederland is zijn voorkomen algemeen. Wat betreft zijn verspreiding, aanpassingsvermogen en intelligentie, is het één van de succesvolste zoogdieren ter wereld!

De wetenschappelijke naam norvegicus, die in het Nederlands Noors betekent, heeft overigens niets te maken met de oorsprong van de bruine rat. Sommige wetenschappers zeggen dat de naamgeving te maken heeft met de bewering dat in Noorwegen voor het eerst begonnen was met wetenschappelijk onderzoek naar dit knaagdier. 

Die Noorse onderzoekers moeten hun onderzoek dan op ratten buiten Noorwegen verricht hebben, want de soort werd pas in 1790 voor het eerst in Noorwegen waargenomen terwijl de toevoeging norvegicus al in 1769 werd gegeven.

UITERLIJK

De kop-romplengte bedraagt 21 tot 29 cm [2] de staartlengte is 150 tot 230 mm en het lichaamsgewicht 150 tot 520 gram. De zwaarst bekende bruine rat woog 794 gram. Mannetjes worden groter dan wijfjes. De bijna kale staart is altijd korter dan het lichaam. De staart heeft 160 tot 190 ringen. Het dier heeft kleine licht behaarde oren en, in het wild, over het algemeen een ruige grijsbruine vacht. De vacht is aan de buikzijde lichtgrijs van kleur. In het wild komen verscheidene variaties voor, van zwart tot bruin. Soms zijn de voorpoten zeer licht van kleur, en heeft de borst een witte vlek. De rat heeft een vrij korte snuit en is, vooral voor een knaagdier, stevig gebouwd. Het is een van de grotere soorten van het geslacht Rattus.

BRUINE VERSUS ZWARTE RAT

De bruine rat verschilt van de eveneens in Europa voorkomende zwarte rat (Rattus rattus) door de kortere, behaardere oren, de kleinere ogen en de kortere, dikkere staart. Ook is de staart bij de bruine rat aan de onderzijde lichter gekleurd dan aan de bovenzijde, terwijl de staart van de zwarte rat uniform gekleurd is. De zwarte rat heeft over het algemeen een zwarte vacht en de bruine rat een grijsbruine, maar er bestaan ook bruine ratten met een zwarte vacht en zwarte ratten met een bruine vacht. In sommige populaties is 1 of 2% van alle bruine ratten melanistisch.

De zwarte rat is weer bezig aan een opmars met name in de zuidelijke provincies van Nederland. Ratten worden daar nu ook regelmatig gesignaleerd in het verstedelijkt gebied. Ook bij havens en graanoverslag wordt de zwarte rat nog regelmatig gezien. Toen de bruine rat zich in Europa had gevestigd, werd het een hevige concurrent van de zwarte door zijn betere aanpassingsvermogen aan het koude klimaat. Als een bruine en een zwarte rat samen in een kooi worden gestopt, doodt de bruine rat de zwarte en eet hem vaak op. Omdat de vlooien van de zwarte rat de belangrijkste overbrengers waren van de pest, werd met de aankomst van de bruine rat ook de pest grotendeels een halt toegeroepen. De bewering dat de bruine rat de pestrat was, is dus onjuist. Daarentegen heeft het dier er juist voor gezorgd dat de zwarte rat, als cultuurvolger, uit Europa werd verdrongen en daarmee ook de pest. (bron Wikipedia) De bruine rat geeft met zijn aanwezigheid momenteel het meeste overlast doordat hij in grote aantallen dicht bij de mens leeft. Hij is een bekende verspreider van oa de ziekte van Weil, hantavirus, Q-koorts, paratyfus, worminfectie, leptospirose, samonella en de
rattenbeetziekte!

OVERLAST

In Nederland is inmiddels aardig wat overlast vanwege deze zoogdieren. Op vele plaatsen in Nederland vindt de rat een uitstekende habitat. Het zijn de plaatsen waar warmte, eten, diervoer, afval etc aanwezig zijn. Vaak is dat op plaatsen als de
boerderij, de manege, grote steden waar afval rond slingert, de kippenren. Er is een sterk groeiende populatie en inmiddels veel overlast omdat de rat zich sneller voortplant dan er wordt bestreden. Tevens is er in Nederland geen andere natuurlijke
vijand dan de marterachtigen, katten en de roofvogels zoals de uil. Met name de jongeren vallen ten prooi aan eerder genoemde!

Hoe herkent u de aanwezigheid van ratten

• Om ervoor te zorgen dat hun groeiende tanden kort en scherp
blijven knagen ratten voortdurend aan elektrakabels (kans op
stalbranden), plastic en hout en zelf beton!
• Krassende geluiden, deze hoor je vooral ’s nachts aangezien ratten nachtdieren zijn. Door hun scherpe nagels zijn ze goed te horen.
• Je kunt de aanwezigheid van ratten ruiken doordat ze een sterke naar ammoniak ruikende geur via hun urine achterlaten.
• Rattenkeutels vind je bij elkaar en zijn 1 tot 2 centimeter groot. ‘Verse’ keutels zien er glanzend uit, hieraan kun je zien of de rat op dat moment actief aanwezig is in je huis en/of tuin.
Wanneer u een van deze signalen constateert is het waarschijnlijk dat er ratten actief zijn. Aarzel dan niet en neem contact met ons op om passend advies en aanpak. Het is zaak vlot te handelen omdat ratten zich zeer snel kunnen voortplanten. Bruine ratten planten zich het hele jaar door voort. Een vrouwtje is 3 weken zwanger en werpt 7 tot 12 jongen per keer. Na 5 tot 6 weken zijn de nieuwe vrouwtjes geslachtsrijp. Met voldoende voedsel krijgen bruine ratten iedere 4 tot 6 weken het gehele jaar jaar door jongen. U kunt dus wel nagaan hoe snel de populatie zich kan uitbreiden!

Geen gif!

Wij gebruiken geen gif! Naast het feit dat rattengif een verschrikkelijk wreed en onhygiënisch middel is, weet men niet waar de rat daadwerkelijk sterft en blijft liggen. Ook is de kans op doorvergiftiging zeer groot, met onnodig leed in de keten tot gevolg.

Ecologisch is het niet, vooral omdat er sprake is van doorvergiftiging. Bijvoorbeeld de uil eet de rat die gif heeft gegeten. 

Wat kunt u o.a. zelf doen?

Ratten zijn de ‘opruimers’ van de voedselresten die de mens achter laat!
• Ruim alles netjes op waar het hoort.
• Laat geen voer of etensresten achter. Voer dieren met speciale voederbakken die niet op de grond staan.
• Zorg dat gaten en kapotte delen in wanden en of vloer goed en deugdelijk zijn gedicht.
• Vraag Albert om advies: 06 33763501

friese rattenjager

Albert Hofstra

contact

contactgegevens

info@frieserattenjager.nl

06 33 76 35 01
Contactformulier

Fjildwei 7
8541 AB Akmarijp

×