rattenoverlast?

Friese rattenjager

Albert Hofstra

over mij

Albert Hofstra

albert hofstra
albert hofstra

Mijn naam is Albert Hofstra uit Akmarijp de rattenjager van Fryslân. In mijn hoedanigheid als zelfstandig rundveepedicure en nu al geruime tijd als professioneel rattenjager zag ik de problematiek rond rattenoverlast toenemen toen het verbod op vergif begin 2023 verder aan banden (particulier) werd gelegd.

Ik ben gediplomeerd en heb een draagverlof voor het FX persluchtgeweer afgegeven door de korpschef politie Noord Nederland. Ik werk met de benodigde ontheffing van de provincie Fryslân, provincie Flevoland en heb toestemming van de provincie Drenthe. Verder ben ik aangesloten bij EraNed, de branchevereniging voor ecologische rattenbestrijders Nederland.

Ratten overlast?

albert hofstra

In Nederland is er in toenemende mate overlast van deze zoogdieren. Op vele plaatsen in Nederland vindt de rat een uitstekende habitat. Het zijn de plaatsen waar warmte, eten, diervoer, afval etc aanwezig zijn. Bestrijden gebeurt niet alleen op de boerenerven maar ook bij maneges, akkerbouwbedrijven, bedrijfsruimtes, fabriekspanden, vuilstort, kinderboerderij en bij de particulier (kippenhokken) tot aan restaurants soms toe. Er is een sterk groeiende populatie en inmiddels veel overlast omdat de rat zich sneller voortplant dan er wordt bestreden. Tevens is er in Nederland geen andere natuurlijke vijand dan de marterachtigen, katten en de roofvogels zoals de uil. Met name de jonge ratten vallen ten prooi aan eerder genoemde.

Hoe herkent u de aanwezigheid van ratten

• Om ervoor te zorgen dat hun groeiende tanden kort en scherp blijven knagen ratten voortdurend aan elektrakabels (kans op stalbranden), plastic en hout en zelf beton!
• Krassende geluiden, deze hoor je vooral ’s nachts aangezien ratten nachtdieren zijn. Door hun scherpe nagels zijn ze goed te horen.
• Je kunt de aanwezigheid van ratten ruiken doordat ze een sterke naar ammoniak ruikende geur via hun urine achterlaten.
• Rattenkeutels vind je bij elkaar en zijn 1 tot 2 centimeter groot. ‘Verse’ keutels zien er glanzend uit, hieraan kun je zien of de rat op dat moment actief aanwezig is in je huis en/of tuin.

Wanneer u een van deze signalen constateert is het waarschijnlijk dat er ratten actief zijn. Aarzel dan niet en neem contact met ons op om passend advies en aanpak. Het is zaak vlot te handelen omdat ratten zich zeer snel kunnen voortplanten. Bruine ratten planten zich het hele jaar door voort. Een vrouwtje is 3 weken zwanger en werpt 7 tot 12 jongen per keer. Na 5 tot 6 weken zijn de nieuwe vrouwtjes geslachtsrijp. Met voldoende voedsel krijgen bruine ratten iedere 4 tot 6 weken het gehele jaar door jongen. U kunt dus wel nagaan hoe snel de populatie zich kan uitbreiden!

friese rattenjager

Geen gif!

Wij gebruiken geen gif! Naast het feit dat rattengif een verschrikkelijk wreed en onhygiënisch middel is, weet men niet waar de rat daadwerkelijk sterft en blijft liggen. Ook is de kans op doorvergiftiging zeer groot, met onnodig leed in de keten tot gevolg.

Daarnaast is er recent een onderzoek gepubliceerd waarin naar voren komt dat ratten tot wel 25% resistentie kunnen op bouwen tegen het toegepaste gif.

contact

contactgegevens

info@frieserattenjager.nl

06 33 76 35 01
Contactformulier

Fjildwei 7
8541 AB Akmarijp

×